Digitale
kurs

Våre digitale kurs foregår på TEAMS.

Dato:
Kurs:
Sted:
23/09/20
TEAMS kl.12:30 - 15:30 begge dager
07/10/20
TEAMS kl. 09:00 - 12:00
20/10/20
TEAMS kl. 12:30-15:30 begge dager
27/10/20
TEAMS 27.10., 28.10., 03.11. og 04.11. kl. 12:30 - 15:30
09/11/20
TEAMS fra 12:30 - 15:30 alle dagene - 9.,10.,16. og 17.11.

Se kurskatalog:

alt

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste av kursene kan også leveres
på bestilling til enkeltbedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte. Ta kontakt!

Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte

Dersom dere betaler den ansattes videreutdanning for at den ansatte skal benytte sin kompetanseheving til fordel for bedriften kan det være aktuelt å inngå en avtale om bindingstid.

Med bindingstid menes at den ansatte forplikter seg til å stå i stillingen etter gjennomført videreutdanning. Det understrekes at det må være forholdsmessighet mellom omfanget av videreutdanningen, arbeidsgiverens utgifter og bindingstidens lengde.

Her kan du laste ned en avtalemal utarbeidet av advokatene i BNL.