Kurs

Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor kompetanse, etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, - nødvendig påfyll for ledere og ansatte! Kursene er åpne både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Dato:
Kurs:
Sted:
03/12/19
Stavanger(Påmeldingsfrist 19. november 2019)
11/12/19
Sarpsborg(Påmeldingsfrist 24. november 2019)
21/01/20
Mjøndalen(Påmeldingsfrist 6. januar 2020)
05/02/20
Tromsø
12/02/20
Sarpsborg
19/02/20
Stavanger(Påmeldingsfrist 4. februar 2020)

Byggmesterskolen Kurskatalog 2019

Kurskonsulent

Åsmund til årsberetning.jpg

Åsmund Herfoss

T: 90 12 51 99

De fleste av kursene kan også leveres
på bestilling til enkeltbedrifter, lokalforeninger, opplæringskontorer eller andre interesserte. Ta kontakt!

Avtale om bindingstid ved kompetanseutvikling av ansatte

Dersom dere betaler den ansattes videreutdanning for at den ansatte skal benytte sin kompetanseheving til fordel for bedriften kan det være aktuelt å inngå en avtale om bindingstid.

Med bindingstid menes at den ansatte forplikter seg til å stå i stillingen etter gjennomført videreutdanning. Det understrekes at det må være forholdsmessighet mellom omfanget av videreutdanningen, arbeidsgiverens utgifter og bindingstidens lengde.

Her kan du laste ned en avtalemal utarbeidet av advokatene i BNL.