Byggmesterforbundets styre

Styret 2019-2020.jpg

Fra venstre: Odd Arvid Bjørnstad, Arild Kolltveit, nestleder Thor Steinar Sandvik, styreleder Per Ove Sivertsen, Roy Skorstad, Fredrik Ringstad og varamedlem Jo Ivar Rostad.

Styreleder: 

Per Ove Sivertsen
Strøm & Sivertsen AS
Postboks 222, 3901 PORSGRUNN
Mobil: 91 14 77 73
E-post: posivert@online.no


Nestleder:

Thor Steinar Sandvik
Thor Steinar Byggtjenester AS
Postboks 1117 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Mobil: 90 74 34 30
E-post: ts@tsbyggtjenester.no

Styremedlemmer:

Roy Skorstad
Skorstad Bygg AS
Skarpsnoveien 5, 7540 KLÆBU
Telefon: 72 83 05 02
Mobil: 90 86 96 16
E-post: roy@skorstadbygg.no


Odd Arvid Bjørnstad
Bjørnstad Bygg AS
Storgata 34, 1890 RAKKESTAD
Mobil: 91 39 38 26
E-post: post@bjornstad-bygg.no

Arild Kolltveit
K. A. Løvik AS
Haakonsvernveien 63, 5173 LODDEFJORD
Mobil: 98 25 55 71
E-post: arild@byggmester-loevik.no

Fredrik Ringstad
Ringstad Bygg AS
Droggetoppen 14,  2150 ÅRNES
Mobil: 92 09 99 21
E-post: fredrik.ringstad@norgeshus.no

Varamedlem:

Jo Ivar Rostad
Innherred Entreprenør AS
Trekanten 1, 7604 LEVANGER
Mobil: 93 83 98 07
joivar@innherrede.no