Strategi og vedtekter


Strategi for perioden 2018-2022

Vedtatt av Byggmesterforbundets landsmøte 9. juni 2017


Vedtekter for Byggmesterforbundet

Vedtatt 31.08.1991. Sist endret 24.05.2019