Opplæringskontor

Østlandet

Valdres Opplæringskontor BA

Yrkesskulevegen 2, 2920 LEIRA
Tlf. 90 18 13 50
martin@vopp.no
www.vopp.no

Opplæringskontoret for Byggfagene i Gudbrandsdal

Nedregate 25, 2640 VINSTRA
Tlf. 95 18 05 56
lee@holten-prosjekt.no
www.o-b-g.no/

Lærlingsenteret Innlandet

Niels Ødegaardsgate 4 C, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 14 67 20/90 99 27 35
post@larlinginnlandet.no
www.larlinginnlandet.no

 

Lærling Øst AS

Mellemvegen 5, 2819 GJØVIK
Tlf. 91 76 11 03

Tresenter Øst

Opplæringskontor for trefag
Grindalsvegen 3, 2406 ELVERUM
Tlf. 41 91 76 24
post@tresenterost.no
www.tresenterost.no

Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus

Opplæringskontoret for tømrerfaget Oslo og Akershus
Østre Aker vei 24A, 0581 OSLO
Tlf. 22 38 00 36
oft@oft.no
www.oft.no

Opplæringskontoret for tømrerfaget i Østfold

Trøskenveien 36, 1708 SARPSBORG
Tlf. 69 10 44 90 / 99 15 74 37

jorgen.kobro@blitomrer.no
www.blitomrer.no

Opplæringskontoret for bygg og håndverksfag i Østfold

Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg
Tlf. 41 12 65 80
camilla@okbh.no
www.okbh.no

Opplæringskontoret for bygghåndverksfagene i Viken (OBU)

Orkidehøgda 4, 3050 MJØNDALEN
Tlf. 32 89 44 26 / 93 44 80 14
post@obviken.no
www.obu.no

Opplæringskontorene for tømrerfaget i Vestfold

Broen 6, 3170 SEM
Tlf. 33 32 90 20 / 91 19 35 74
kenneth@okt-vestfold.no

Byggfag Opplæringskontoret Telemark

Direktør Smidthsgate 3, 3732 SKIEN
Tlf. 35 59 78 80 / 90 06 09 04
hans.inge@byggfag.net
www.byggfag.net

Vestmar Opplæringskontor Bygg og Mek. Fag

P. A. Heuchsgt. 24, 3770 KRAGERØ
Tlf. 90 14 07 13
ole.gundersen@outlook.com
www.vos.no

Sørlandet

Opplæringskontoret for byggfag Vestfylket

Langgata 15, 4515 MANDAL
Tlf. 38 27 17 74 / 46 85 42 84
leifterje@byggfagmandal.no
www.byggfagmandal.no

Opplæringskontor for tømrerfaget Kristiansand

Kronprinsensgt. 14, 4614 KRISTIANSAND
Tlf. 38 12 80 60 / 91 38 55 85
hege@byggmesterforeningen.no
www.byggmesterforeningen.no/opplaeringskontoret/

Opplæringskontor for byggfagene i AGDER (OKAB)

Postboks 1604 Stoa, 4857 ARENDAL
Tlf. 90 97 75 20
glenn@okab-arendal.no
www.okab-arendal.no

 

 

Vestlandet

Sogn opplæringskontor

c/o Årdal Videregåande Skule
Postboks 213, 6882 ØVRE ÅRDAL
57 66 00 00
anne@sognok.no 
http://www.sognok.no/

Opplæringskontoret Rogaland

Engelsminnegaten 38, 4008 STAVANGER
Tlf. 51 52 42 00 / 47 88 89 90
jj@opprog.no
www.opprog.no

Byggmestrenes servicekontor AS, Bergen

Postboks 37 Slettebakken, 5821 BERGEN
Besøksadr.: Kanalveien 88, 5068 BERGEN
Tlf. 55 28 20 00 / 92 03 75 04
fosse@byggmesterservice.no
www.byggmesterservice.no

Byggmestrenes Servicekontor AS - Opplæringskontor for tømrerfaget, avd. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Firdavegen 6
Postboks 233, 6801 FØRDE
Mobil 90 15 40 78
gurvin@byggmesterservice.no  

Midt-Norge

Byggopp Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk Møre og Romsdal

Notenesgata 1, 6002 Ålesund
Tlf; 958 60 744
fredrik@byggfagene.no

www.byggfagene.no 

 

 

 

Byggmestrenes servicekontor

Kvenildmyra 5, 7093 Tiller
Tlf. 72 89 58 80 / 95 84 60 39
are@byggmestrene.no
www.byggmestrene.no

Fagopplæring I Fjellregionen

Peder Hiortgata 2, 7374 RØROS
Tlf. 73 10 72 93 / 95 07 16 06
Per.erik@fagifjellregionen.no
http://fagifjellregionen.no/

Opplæringskontoret for byggfagene I Trøndelag

Bomveien 3, 7725 STEINKJER
Tlf. 46 97 36 00/ 98 28 44 41
marthe@obi-ba.no
www.obi-ba.no

Nord-Norge

Opplyst - Opplæringskontoret for yrkesfag i Salten

Notveien 3B, 8013 BODØ
Tlf. 915 45 804
stein@opplyst.nu

Indre Salten Opplæringskontor AS - ISOK

Postboks 420, 8201 FAUSKE
Tlf. 75 64 38 20
isok@isok.no 
www.isok.no
 

Opplæringskontoret i Vesterålen

Postboks 189, 8459 MELBU
Tlf. 94 85 41 61
alf-ole@okiv.no 
www.okiv.no

Opplæringskontoret Nord-Helgeland

Postboks 22, 8601 Mo i Rana
Tlf. 75 12 67 30 / 90 95 19 49
elling@velgrett.no 
www.velgrett.no/

Opplæringskontoret Nord

Postboks 20, 9156 STORSLETT
Tlf: 777 67 360
post@opplaringnord.no
www.opplaringnord.no

BYGGOPP opplæringskontoret for bygg og anleggsteknikk Hålogaland

Stakkevollvegen 51, 9010 TROMSØ
Tlf. 976 34 000
post-troms@byggopp.no
halogaland.byggopp.no/

Opplæringskontoret for byggfagene i Finnmark

Skoleveien 12, 9510 ALTA
Tlf. 90 95 52 51
okbf@trollnet.no
www.byggfagifinnmark.no

Hammerfest flerfaglige opplæringskontor

Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST
Tlf. 45253419
monika@hfo.no 

YVIA

Postboks 255, 9483 HARSTAD
Tlf. 41 66 63 20
hilde.illeng@yvia.no  
www.yvia.no