Unngå fellene når du tar på deg prosjekteringsansvar - Nytt kurs!

Byggmesterskolens nye kurs, Prosjektering, avholdes for første gang i Oslo i dag 11. oktober. De 18 deltakerne får her lære mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Byggmester og entreprenør  tar i mange tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som prosjekterende.  I dette kurset fokuseres det på ansvar og risiko og ikke minst de vanlige «fellene» man går inn i.

alt

18 konsentrerte deltakere på  prosjekteringskurs i Oslo i dag, 11. oktober. 


Kurset er ment for ledere av byggeprosjekter og de som påtar seg roller innen prosjektering eller "bare" velger løsninger og produkter.  Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en god forståelse for lov og forskrifter, samt vite hva en prosjektering må inneholde.

alt

Fagkonsulent i Byggmesterforbundet Jens-Morten Søreide er kursleder på dag 1, sammen med fagkonsulent Nils Jørgen Brodin. 

Kurset går over en og en halv dag. På dag to er det Byggmesterforbundets advokat Bente W. Løveid som vil ta for seg de juridiske fellene man kan havne i, blant annet ved å vise eksempler fra konkrete saker og rettsavgjørelser.  

Kurset holdes også i Bergen 8.-9. november. Her er det fortsatt ledige plasser!

Påmelding og mer informasjon om kurset

 

 

Publisert: 11.10.16