Tariffkonferanse 2. mars for BNLs medlemmer

Byggenæringens Landsforening inviterer alle medlemsbedrifter (arbeidsgiversiden) til en felles tariffkonferanse før lønnsoppgjøret 2018 den 2. mars på Næringslivets Hus. På møtet får du informasjon om kommende tariffoppgjør og kan møte forhandlingsledere og tariffansvarlige. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Agenda

08.30 - 09.00   Registrering og kaffe

09.00 - 09.05   Velkommen ved Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL

09.05 - 09.30    Lønnsoppgjøret 2018 v/Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv i NHO

09.30 - 10.15      

  • Oppgjørsform v/Siri Bergh, Direktør Arbeidsgiverpolitikk og HMS i BNL
  • Gangen i et tariffoppgjør Annicken Iversen, Bjarne Brunæs, forhandlere og advokater BNL
  • Økonomisk situasjon v/ Thomas Scheen, advokat og forhandler BNL

10.15- 10.30      Pause

10.30- 11.30      

  • Informasjonsstrategi v/ Siri Stang, Kommunikasjonssjef  i BNL
  • Aktuelle krav / spesielle utfordringer    Siri Bergh Direktør Arbeidsgiverpolitikk og HMS BNL

Spørsmål og innspill fra salen

 Du melder deg på ved å registrere deg på denne linken