Søker ny Sekretariatsleder til Boligtvistnemnda

Boligprodusentene søker sekretariatsleder med teknisk og juridisk innsikt til Boligtvistnemndas sekretariat.

Spennende og selvstendig rolle i boligbransjen

Stillingen representerer en sentral rolle med stor samfunnsmessig betydning ved løsning av konflikter mellom forbruker og leverandør i det norske boligmarkedet.

Hovedoppgaver er utredning og forslag til innstilling til vedtak i nemnda, service overfor forbrukere og boligleverandører samt kunnskapsoverføring gjennom foredrag o.l.

Boligprodusentene er lokalisert i Næringslivets Hus på Majorstua, men sekretariatsleder kan ha kontor annet sted i landet.


Les stillingsutlysningen

 

 

Publisert: 21.05.15