Samling for Byggmesterforbundets tillitsvalgte - Formannskonferansen 2018

Bilde side 2 Program Formannskonferansen 2018.jpg

I morgen og fredag (22.-23. nov.)  samles tillitsvalgte i Byggmesterforbundets lokalforeninger, administrasjonen og styret, til Formannskonferanse på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. På programmet står blant annet medlemsutviklingen i Byggmsterforbundet. 

Formannskonferansen er en viktig møteplass for tillitsvalgte/administrasjon i lokalforeningene og forbundets styre, administrasjon og datterselskap. 

Hovedtema på konferansens første dag vil være medlemsutviklingen i forbundet. Vi får blant annet besøk av Simon Justnes i NHO som har ansvar for medlemsverving i NHO. Medlemsutviklingen er også utgangspunkt for gruppearbeider senere på dagen, sammen med temaet “Opplæringskontorenes plass i forhold til lokalforeningene og regionutviklingen”.


På dag to starter vi med presentasjon og debatt rundt gruppearbeidene. Videre vil det bli orientert om ulike saker administrasjonen jobber med, aktuelle politiske saker, samt forbundets 100 års jubileum og landsmøte neste år.

SE PROGRAM FORMANNSKONFERANSEN 2018


Vi ser frem til en faglig, inspirerende og sosial konferanse med gode diskusjoner.