Samarbeidsavtale med NHO fra årsskiftet

Som følge av Byggmesterforbundets utmelding av BNL med virkning fra 1. januar, er det inngått en avtale med NHO som sikrer at Byggmesterforbundet og våre medlemmer fortsatt er tilknyttet NHO som bransjeforening på en hensiktsmessig måte.  Byggmesterforbundet er som bransjeforening for tømrerbedrifter allerede aktiv på en rekke politiske saksfelt og vil nå kunne bli enda mer synlig som selvstendig bransjeorganisasjon på flere politiske arenaer. 

alt 

Styreleder Per Ove Sivertsen signerer samarbeidsavtalen med NHO
 

Byggmesterforbundets landsmøte 17. juni vedtok å melde forbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL) med virkning fra årsskiftet. Landsmøtet ønsket i stedet å etablere en ny landsforening med tilslutning fra bedrifter i bygghåndverksbransjene. Gjennom høsten har dette vært drøftet med NHO hvor NHOs styre etter hvert sa nei til å etablere en slik landsforening. Samtidig ble det fremsatt tilbud om en innplassering i "interimsgruppen" på inntil 2 år. Dette med bakgrunn i at NHO selvsagt vil ha med byggmesterbedriftene videre, er kjent med bakgrunnen og de forhold som ligger til grunn for ønske om en annen landsforeningstilknytning, og at NHO, uavhengig av vår utmelding fra BNL, har et organisasjonsprosjekt på gang. 

Forbundsstyret anser at NHOs forslag er et alternativ på veien mot en landsforening som bedre ivaretar våre medlemsbedrifters interesser. Utover at avtalen sikrer at medlemmene i Byggmesterforbundet er tilknyttet NHO som bransjeforening på en hensiktsmessig måte, er det ambisjon om å finne frem til en fast tilknytning til en landsforening i NHO. Vi har til NHO meldt inn næringspolitiske saker og temaer som er særlig viktige for våre medlemsbedrifter, og det er en felles forståelse for at det vil være gode muligheter til å ha en dialog om disse, og andre saker, sier Byggmesterforbundets styreleder Per Ove Sivertsen. 

Gjeldende den arbeidsgiverservice som frem til nå er levert av BNL og NHOs regionskontorer, vil Byggmesterforbundets administrasjon selv overta BNLs oppgaver, mens NHO lokalt og sentralt viderefører sin service. Ved eventuelle anmodninger fra Fellesforbundet om tvistebehandling knyttet til Fellesoverenskomsten for Byggfag (FoB) vil de sendes til NHO-S som avgjør hvorledes saken skal behandles.

Byggmesterforbundet er som bransjeforening for tømrerbedrifter allerede aktiv på en rekke politiske saksfelt og vil nå kunne bli enda mer synlig som selvstendig bransjeorganisasjon på flere politiske arenaer. Styret har startet opp arbeide med å styrke de administrative ressursene på dette og vil også med egne tillitsvalgte på oppdrag fra styret, gi arbeids-/og bransjepolitikken særskilt oppmerksomhet. Selv om Byggmesterforbundet nå vil fremstå mer tydelig understreker styreleder Sivertsen at vi alltid vil være åpne for å stå sammen med andre der hvor vi har felles interesser.

 

Publisert: 18.12.20