KORONAVIRUS - Permitteringsvarsel som følge av korona

Dokument.jpg

Gjeldende permitteringsregelverket har vi etter henvendelse fra flere medlemmer utarbeidet forslag til et eget varsel om permittering som følge av koronavirus. Før varsel gis skal det gjennomføres drøftingsmøte, og føres protokoll. Utkast til protokoll og varsel om permittering til den enkelte ansatt er vedlagt.