Nye innreiserestriksjoner gjeldende fra midnatt, natt til fredag 29. januar

Grense Norge.jpg

Innstramminger i innreiseforbud til Norge varslet av Regjeringen onsdag kveld, oppfattes slik at arbeidsreisende fra utlandet, inkludert dag-/ukependlere fra Sverige og Finland omfattes av forbudet. 

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar. Forskriftene er i imidlertid enda ikke oppdatert i Lovdata. NHO jobber med å avklare innholdet i de nye reglene og vil fortløpende oppdatere denne artikkelen: Regler for karantene og innreise

Se også:


Informasjon og rådgivning fra Byggmesterforbundet
Kontaktperson for Byggmesterforbundet medlemmer: Frank Pedersen, Tlf. 469 19 601, E-post: fp@byggmesterforbundet.no

 

 

Publisert: 28.01.21