Nye innreise- og karanteneregler for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere fra røde land får ikke lenger unntak fra karanteneplikten på 10 døgn. Dette er blant innstramningene Regjeringen la fram mandag 26. okt. 

alt

Endringene i innreisereglene for utenlandske arbeidstakere


Arbeidstakere fra land som EU definerer som "rødt"

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Statsministeren oppfordret arbeidsgivere til å vurdere hva slags turnusordninger de har, slik at den tiden de utenlandske arbeiderne er i karantene i Norge, blir en mindre andel av oppholdet deres. 

Oversikt over hvilke land EU definerer som "rødt" fremkommer av venstre kolonne i vedlegg B til Covid-19 forskriften 
 

Arbeidstakere fra land som EU ikke har definert som rødt

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn. Utenlandske arbeidstakere som kommer fra EØS-land som EU ikke har definert som "rødt" vil ha unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden hvis personen oppfyller følgende tre vilkår:

  • har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
  • testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
  • har opphold på enerom i de ti første dagene i Norge

Hvilke land som ikke er definert rødt av EU fremkommer av midtkolonnen i vedlegg B til Covid-19 forskriften.

Personen som ankommer Norge har karanteneplikt frem til det foreligger et negativt testresultat. Når det foreligger en negativ test, sier BNL at de legger til grunn at personen kan begynne å arbeide, men vil ha karanteneplikt i fritiden. Personen må fortsette å ta test hver tredje dag i karanteneperioden på 10 dager.

Arbeidsgiver- eller oppdragsgiver har ansvaret for å organisere, gjennomføre og finansiere det slik at bestemmelsen overholdes. 


Hva med dagpendlere fra Sverige og Finland?

Endringene omfatter ikke dagpendlere fra Sverige og Finland. For de gjelder samme regler som før: "Arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger som ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag". 
Unntaket fra karantenen gjelder ikke på fritiden.

 

Bransjestandarder for smittevern og innreisekarantene

BNL oppdaterer nå sine veiledere for medlemsbedrifter mht. smittevern på byggeplass og innreisekarantene. Oppdaterte veiledere vil komme her på BNLs nettsider.   

 

Publisert: 27.10.20