Vår nye regionleder for Østfold er i gang

Frank Pedersen regionleder Østfold kontor04.jpg

Frank Pedersen som tar over etter Ivar Arne Grimstad som regionleder i Østfold har nå tiltrådt i stillingen og er godt i gang med å gjøre seg bedre kjent med vår organisasjon.

Som regionleder i Østfold vil Frank Pedersen gi medlemsservice og bistand til medlemsbedriftene, drive medlemsverving og ivareta bedriftenes lokale rammebetingelser. Regionlederen vil også være en kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt myndighetsapparat, organisasjoner og andre aktører med tilknytning til byggenæringen. 

Pedersen vil de første ukene framover ha tilhold hos administrajonen i Oslo for å sette seg inn i forbundets virksomhetsområder og arbeidsoppgavene som venter. 

Frank Pedersen er 44 år og bosatt i Fredrikstad. Han har bakgrunn fra forsvaret og byggebransjen som tømrer og lagbas. De senere årene har han vært ansatt som formann/byggeleder i Gunnar T. Høvik AS.

- Jeg ser fram til å begynne å jobbe med og bistå medlemsbedriftene, sier Frank Pedersen.

En av sakene som blir viktig framover er vi allerede i gang med. Det dreier seg om arealplaner og reguleringsplaner i Fredrikstad kommune hvor vi sammen med Fredrikstad Byggmesterlaug er i dialog om et høringssvar til kommunens forslag til arealplan, som i stor grad vil gjøre det svært vanskelig framover å få i gang nye prosjekter for de som driver med enebolig- og småhusbebyggelse. Dette er en problemstilling som vil bli gjeldende også ellers i store deler av landet der fortetting og økt arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter er førende for kommunenes arealplanlegging.  

 

Publisert: 11.03.19