Mulig streik fra søndag 8. april

Ingen av Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er på streikelisten, men flere store entreprenørselskap vil bli rammet av en eventuell streik. 

LO har varslet plassfratredelse for 28.900 arbeidstakere dersom partene ikke blir enige innen midnatt 7. april. Se LO sin liste over bedrifter som blir tatt ut ved streik

Ingen  av våre medlemsbedrifter er berørt. Men en storstreik kan ramme indirekte for bedrifter som er underentreprenør, dersom hovedenteprenør helt eller delvis stopper arbeidet på grunn av streik. 

Om dette sier BNL:

Konflikt i annen bedrift - permitteringsvarsel

En streik i andre bedrifter kan i noen tilfeller påvirke driften i virksomheter som ikke er omfattet av konflikten. Dersom dere får problemer med å sysselsette de ansatte på en hensiktsmessig måte på grunn av streik i en annen bedrift, har dere anledning til å permittere. I slike tilfeller gjelder ingen konkret varslingsfrist, men det forutsettes at bedriften varsler de ansatte så snart som mulig. Eventuelle tillitsvalgte i bedriften varsles først.

Forutsatt at bedriften har varslet så snart som mulig, bortfaller lønnsplikten når permittering trer i kraft. Arbeidstakere som permitteres grunnet streik i annen bedrift enn sin egen, vil ha rett til dagpenger dersom de fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger. Les mer om dagpenger ved permittering på nav.no.


Har du spørsmål kan du kontakte BNLs advokater

Les mer om tariffoppgjøret 2018.