Minneord om Anders Severin Frøstrup

Anders Frøstrup minneord-Foto Byggmesteren (4).jpg

Anders kom inn i tømrerfaget i 1977 og var for sine kunder og kolleger kjent som den ultimate fagmann. For tømrere og byggmesterkolleger rundt om i hele landet var han anerkjent som den øverste representant for tømrerfaget. Det er med stor sorg vi har mottatt melding om Anders Severin Frøstrups bortgang 9. februar i en alder av 68 år.

(Foto: Byggmesteren)

Gjennom sine fagbøker Rehabilitering og Tømrerteori satte han sitt stempel på faget og formidlet kunnskap og inspirasjon til stadig nye generasjoner tømrere og mestere. Anders var en fantastisk formidler og klarte som ingen annen å gi forståelse for hva som ligger i kompetanse hos mester og håndverker. I boken Tømrerteori beskriver han dette som følger: «Håndverkskompetanse er spesialkompetanse for et bestemt fagområde. I håndverk omfatter kompetansen hele utførelsesprosessen fra valg av materialer til det ferdige produktet»

Dette la Anders til grunn i sine mange møter og diskusjoner med politikere, byråkrater og innad i organisasjonene. Han var aktiv med i sin lokalforening i Vestfold og også sentralt i Byggmesterforbundet i arbeide med kompetansespørsmål.

Anders hadde ikke unødig stor respekt for de som på mange måter beskrives som "makta". For en tid tilbake tok han på vegne av sin bedrift en åpen konfrontasjon med sentrale bygningsmyndigheter knyttet til sentral godkjenningsordning. Med sin forståelse av betydningen av utførelseskompetanse var det for han ikke mulig å akseptere at en bedrift breddfull av dokumentert kompetanse hos de ansatte, betydde mindre enn systemdokumenter. Anders var opptatt av fagkompetanse og redelighet, ikke innpakningspapir uten innhold.

Både sentralt tillitsvalgte og ansatte i forbundets administrasjon har fått oppleve møtene med den uredde, reflekterte og verbale Anders Frøstrup. Han utfordret omgivelsene og stod for sine meninger, og gjennom dette ble vanskelige saker bedre opplyst.

I 2013 ble Anders Frøstrup tildelt Byggmesterforbundets hederstegn. I den forbindelse ble han berømmet for sitt store engasjement for faget gjennom mange år. Som fagmann kjent for flere spektakulære konstruksjoner med trematerialer som alternativ til stål og betong. Videre som forfatter, debattant, foredragsholder og sitt arbeid med håndverksutdanningen, i den forbindelse sine gode bidrag inn i forbundets utdanningsutvalg.

På vegne av Byggmesterforbundet, tømrere og byggmestere rundt om i hele landet vil vi takke for Anders store innsats. Våre tanker går til hans nærmeste familie og hans kolleger i Timber AS.

 

Rolf Eilerås                                                                             Per Ove Sivertsen
Styreleder Byggmesterforbundet Vestfold                   Styreleder - Byggmesterforbundet