Løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland

Grense Norge.jpg

Fra og med mandag 1. mars vil grensependlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge, under et strengt test- og kontrollregime.

Unntaket fra innreiserestriksjonene gjelder for utlendinger bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge. Dagpendling inkluderer kvelds- og nattarbeid, så lenge man reiser hjem etter endt arbeidstid. 
 

Strengt testregime

Kontrollen og dokumentasjonen av testing, bosted og arbeidsgivere blir betydelig strengere sammenlignet med ordningen før grensen i praksis ble stengt.

Karantenereglene for dagpendlerne fra Sverige og Finland er regulert i covid-19-forskriften § 6b, og innebærer at pendlerne vil være unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de testes hver syvende dag.

Regjeringen strammer inn reglene ytterligere, og innfører krav i innreiseforskriften om at dagpendlerne fra Sverige og Finland ved innreise må fremvise negativ covid-19-test tatt i løpet av de siste syv døgnene. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland, og må være tatt før grensepasseringen.

Covid-19-forskriften § 6b endres også slik at det etter ankomst til landet ikke blir krav om ny test på ankomstdagen, men krav om test senest 7 dager etter siste negative test. Kravet om test hver syvende dag for å unngå innreisekarantene i arbeidstiden opprettholdes.  
 

Grensekontrollen

Dagpendlerne fra Sverige og Finland må i grensekontrollen dokumentere bosted i Sverige eller Finland, og det kreves attest fra norsk arbeidsgiver som bekrefter at vedkommende er dagpendler, inkludert informasjon om arbeidssted, arbeidstid og at avstand til hjemmet ikke er til hinder for dagpendling.
Den enkelte arbeidstaker må også registrere seg i innreiseregistreringssystemet i forkant av hver innreise.

Endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 1. mars.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen

 

 

Publisert: 26.02.21