Lederskifte i Byggmesterforbundet

FIA-bord-PC mindre.jpg

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet på egen hånd skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å gjennomføre endringer i administrasjonen.

Pressemelding 21. desember 2020

Som følge av at Byggmesterforbundet går ut av BNL ved årsskiftet og at man har inngått et direkte samarbeid med NHO for de to neste årene, har styret besluttet å gjøre endringer i forbundets administrasjon.

Uttreden fra BNL, og at det nå startes et arbeide med å få frem et landsforeningsalternativ som bedre ivaretar byggmesterbedriftenes interesser, innebærer en permanent endring som sikrer at Byggmesterforbundet fremover kan konsentrere seg mer om sine kjerneområder og de bransjespesifikke oppgaver. Styret ser et stort potensial i å videreutvikle våre tjenester og den service som tilbys gjennom vår fagavdeling, juridisk avdeling og det regionapparatet vi har under oppbygging.

Med de avklaringer som nå er på plass har styret og daglig leder Frank Ivar Andersen i fellesskap kommet frem til at det startes opp et arbeide med å rekruttere ny daglig leder til Byggmesterforbundet. 

Styret har bedt Frank Ivar Andersen om å ta på seg oppgaven med det administrative arbeidet tilknyttet arbeidslivs-/ næringspolitikken. Videre ansvaret for å følge opp Byggmesterforbundets forpliktelser og ambisjoner i samarbeidet inn mot NHO-systemet.

Arbeidet med å ansette ny daglig leder vil ta noen måneder og Frank Ivar Andersen vil frem til hans etterfølger er på plass, fortsette i stillingen.


- "Etter et arbeidskrevende år med mye fokus på organisasjonsendringer er jeg meget tilfreds med å kunne presentere planer som sikrer lederskifte i Byggmesterforbundet på en god måte og med ambisjoner fremover som vil bidra til å videreutvikle organisasjonen til beste for medlemsbedriftene og vår bransje" sier styreleder Per Ove Sivertsen.

-  "Jeg er tilfreds med at jeg har fått styrets tillit til å arbeide med politikkområder og være sentral i samarbeidet med NHO" sier Frank Ivar Andersen, som også ser frem til å bidra med å sikre en god overgang for sin etterfølger.

 

Kontaktpersoner: 
Per Ove Sivertsen , tlf. 911 47 773
Frank Ivar Andersen, tlf. 918 93 800

alt

Bildet: Frank Ivar Andersen, daglig leder Byggmesterforbundet

Se også: Samarbeidsavtale med NHO gjeldende fra årsskiftet

 

Publisert: 21.12.20