Kursnyhet! Stillasbygging etter ny stillasforskrift 1.1.2016

ALLE som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 meter (øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. 

 

Stillas

Forskriftens krav til opplæring for ulike stillashøyder:
  • 2 - 5 meter: 7,5 t teori og 7,5 t praksis.
  • 5 - 9 meter: 15 t teori og 15 t praksis.

 Bruk av stillas opptil 9 meter: 4 t teori

NB! Ny forskrift har ikke tilbakevirkende kraft. Det vil si det er ikke krav om ny opplæring for de som har tatt stillaskurs etter gammel forskrift over 5 m (36 t teori, 72 t praksis) .


Sikkerhetskurs
Byggmesterskolen tilbyr nå et
7,5 timers kurs som tar for seg den teoretiske sikkerhetsopplæringen ved bygging av stillas opp til øverste stillasgulv på 9 meter.


Målgruppe
Alle i bedriften som skal bygge, demontere eller kontrollere stillas på 2-9 meter. Også brukere av stillas vil få dekket forskriftskravet til sikkerhetsopplæring.


Målsetting
Kursdeltakerne skal få:

  • Generell opplæring i bygging av stillas opp til 9 meter.
  • Sikkerhetsopplæring i bruk av stillas opp til 9 meter.
  • Opplæring i kontroll av stillas opp til 9 meter.


Kompetansebevis
Deltakere får et to-delt kompetansebevis:
1. Sikkerhetsopplæring: ferdig utfylt fra Byggmesterforbundet
2. Teoretisk og praktisk opplæring i eget stillassystem: fylles ut av bedriften (daglig leder/”kvalifisert person”).
 

Les mer om kurset og meld deg på

 

Publisert: 11.11.15


KURSDATOER:

■ Tromsø 8. des.
■ Oslo 14. jan.
■ Drammen 19. jan.
■ Sarpsborg 21. jan.
■ Stavanger 28. jan.
■ Tønsberg 9. feb.
■ Skien 10. feb.
■ Fredrikstad 11. feb.
■ Bodø 16. feb.
■ Haugesund 1. mars
■ Drammen 3. mars
■ Tromsø 8. mars
■ Oslo 10. mars
■ Trondheim – Tiller 15. mars
■ Trondheim – Hell 16. mars

Meld deg på her!

alt