KORONAVIRUSET - Her finner du informasjon, råd og hjelp

korona spørsmål mindre fil.jpg

Dette er en samleside med oversikt over råd, problemstillinger og anbefalte tiltak fra Byggmesterforbundet og andre, samt kontaktinformasjon for henvendelser fra medlemsbedrifter. Oppdateres fortløpende.

Byggmesterforbundets administrasjon bistår deg

Medlemmer som har spørsmål og problemstillinger dere ikke finner svar på i oversikten her nedenfor, kan ta kontakt med administrasjonen. Vi gjør vårt beste for å bistå og finne ut av evt. uavklarte spørsmål. Aktuelle innspill gis også videre til NHO som er i kontakt med myndighetene.

Kontaktinformasjon til alle ansatte 


Siste
Konsekvenser av nye smitteverntiltak i Oslo, Viken og Vestfold - 24.01.2021

 

Kontrakter/fremdriftsmessige hindringer

Les:  
Krav om utvidet byggetid og tillegg i pris grunnet pandemien (30.10.2020)  - For medlemmer, krever innlogging

Last ned: 
Forslag til varsel om krav på fristforlengelse
 

Kontakt, for medlemsbedrifter:
Byggmesterforbundets advokater 

 

Tiltak for å hindre smitte på byggeplass og ved oppdrag i private hjem

Les: 
Artikkel: Trygghet for kunde og håndverker ved oppdrag i private hjem


Last ned - Rutiner utarbeidet av Byggmesterforbundet:

Smittevernsrutine for bedriften 


Rutiner utarbeidet av BNL-bransjene og NHO:
Bransjestandard for smittevern på byggeplass


Kontakt, for medlemsbedrifter:
Frank Pedersen: fp@byggmesterforbundet.no, tlf. 46 91 96 01


Karanteneregler

Les:
Regler om testplikt, innreise- og smittekarantene for arbeidere - NHO arbinn.no 

Om innreise til Norge- Regjeringen.no


Kontakt, for medlemsbedrifter:
Frank Pedersen: fp@byggmesterforbundet.no, tlf. 46 91 96 01


Permittering og andre aktuelle arbeidsrettspørsmål

Les:
Permittering av ansatte som følge av koronavirus - NAV.no 

Permittering, dagpenger, sykepenger og omsorgspenger - NHO arbinn.no


Last ned maler utarbeidet av Byggmesterforbundet:

Mal for permitteringsvarsel som følge av koronavirus - oppdatert 23.04.2020

Mal for protokoll fra drøftingsmøte


Kontakt, for medlemsbedrifter:
Frank Ivar Andersen: fia@byggmesterforbundet.no, tlf. 91 89 38 00
Frank Pedersen: fp@byggmesterforbundet.no, tlf. 46 91 96 01

Send helst e-post med beskrivelse av problemstillingen og vi tar kontakt tilbake.


Sykepenger, pålagt overtid, hjemmekontor m.m.

Les:
Søknad om refusjon av sykepenger for koronarelatert fravær - NAV.no

Permittering, sykepenger, omsorgspenger - NHO arbinn.no

Samleside korona - nyttig informasjon og verktøy- NHO arbinn.no 


Kontakt, for medlemsbedrifter:
Frank Pedersen: fp@byggmesterforbundet.no, tlf. 46 91 96 01


Regjeringens støtteordninger for bedrifter

Oversikt over regjeringens krisepakker - NHO arbinn.no


Utleie av egne ansatte 

Utleie av egne ansatte i forbindelse med koronavirus - et alternativ til permittering?

 

Offentlige temasider med spørsmål og svar om koronaviruset

Helsenorge

Regjeringen.no

Folkehelseinstituttet