KORONAVIRUSET - Her finner du informasjon, råd og hjelp

korona spørsmål mindre fil.jpg

Dette er en samleside med oversikt over råd, problemstillinger og anbefalte tiltak fra Byggmesterforbundet og andre, samt kontaktinformasjon for henvendelser fra medlemsbedrifter. Oppdateres fortløpende.

Byggmesterforbundets administrasjon bistår deg

Byggmesterforbundets administrasjon er på jobb. Medlemmer som har spørsmål og problemstillinger dere ikke finner svar på i oversikten her nedenfor, kan bare ta kontakt med oss. Vi gjør vårt beste for å bistå og finne ut av evt. uavklarte spørsmål. Aktuelle innspill gis også videre til BNL og NHO, som er i kontakt med myndighetene.

Kontaktinformasjon til alle ansatte 


Kontrakter/fremdriftsmessige hindringer

Les:
Medlemsbrev sendt på e-post 20. og 25. mars med råd fra våre advokater vedrørende varsel om fristforlengelse og vederlagsjustering, samt forbehold ved inngåelse av nye kontrakter. Informasjonen ligger også på Medlemsnettet (innlogging).

Artikkel om varsel om krav på fristforlengelse 


Last ned: 
Forslag til varsel om krav på fristforlengelse


Kontakt: 
Byggmesterforbundets advokater 


Tiltak for å hindre smitte på byggeplass og ved oppdrag i private hjem

Les: 
Bransjestandard for smittevern på byggeplass

Artikkel: Trygghet for kunde og håndverker ved oppdrag i private hjem


Last ned:

Rutiner utarbeidet av Byggmesterforbundet:

Smittevernsrutine for bedriften (oppdatert 26.05.2020)


Rutiner utarbeidet av BNL-bransjene og NHO:
Bedriftens risikovurdering/sjekkliste (BNL)  

Bransjestandard for smittevern på byggeplass


Karanteneregler

Regler om innreise- og smittekarantene for arbeidere - arbinn.no


Permittering og andre aktuelle arbeidsrettspørsmål

Les:
Informasjon hos NAV - permittering av ansatte som følge av koronavirus

Råd fra NHOs advokater 


Last ned maler utarbeidet av Byggmesterforbundet:

Mal for permitteringsvarsel som følge av koronavirus - oppdatert 23.04.2020

Mal for protokoll fra drøftingsmøte


Kontakt:
Frank Ivar Andersen: fia@byggmesterforbundet.no, tlf. 91 89 38 00
Frank Pedersen: fp@byggmesterforbundet.no, tlf. 46 91 96 01

Send helst e-post med beskrivelse av problemstillingen og vi tar kontakt tilbake.


Sykepenger, pålagt overtid, hjemmekontor m.m.

Les:
Søknad om refusjon av sykepenger for koronarelatert fravær - NAV

Bestemmelser om permittering, sykepenger, omsorgspenger

Spørsmål og svar for arbeidsgivere fra NHOs advokater 


Kontakt:
BNLs advokater

 

Utleie av egne ansatte 

Les: 
Utleie av egne ansatte i forbindelse med koronavirus - et alternativ til permittering?

Kontakt: 
BNLs advokater

 

Regjeringens tiltakspakker for bedrifter

Alt om regjeringens krisepakker

Byggenæringens innspill til korona-krisepakke for BAE-næringen
 

Offentlige temasider med spørsmål og svar om koronaviruset

Helsenorge

Folkehelseinstituttet