Konsekvenser av nye smitteverntiltak i Oslo, Viken og Vestfold

Det er anledning til å reise på arbeid og tilgang til byggeplasser er åpen. Byggevarer kan bestilles og fåes levert. Byggmesterforbundet har utarbeidet en oversikt som oppsummerer tiltak pr. 24. januar, som berører våre medlemsbedrifter. 

alt

Inntil videre er de innførte restriksjoner bestemt å vare frem til og med 31. januar.


Hvilke kommuner er berørt av tiltakene?

Fredag kom tiltak fra regjeringen gjeldende for følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Søndag ble ytterligere 15 kommuner innlemmet i restriksjonene: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet.


Ingen endringer for utførelse av bygningsarbeid

Det er ingen endringer, og anledning til arbeid og tilgang til byggeplasser er åpen.

Det forventes mer reservert holdning fra mange kunder og smittevernet er enda viktigere nå. Særlig skjerpet fokus på avstand vurderes som viktig og videre at man ovenfor kunder kan fremvise dokumentasjon på smittevern. Se nærmere informasjon om dokumentasjon nedenfor.

Videre er det viktig at de ansatte er nøye med å etterleve godt smittevern utenom arbeidstiden.

 

Arbeidsreiser

Arbeidsreiser innenfor og over kommunegrenser for de som ikke kan jobbe på hjemmekontor, regnes som en nødvendig reise. Det vil si at reise ut på oppdrag for å utføre og tilrettelegge for arbeider i vår bransje, er tillatt.
 

Hjemmekontor

Reglene for hjemmekontor omfatter også for funksjonærer i bedriftene og påbudet gjelder så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten, er gitt ansatte. Dette er tilsvarende pålegg som tidligere er innført for Oslo.
 

Tilgang til byggevareleverandørene

Nedstengning av varehandelen påvirker også byggevarehandelen. Vi har vært i dialog med organisasjonen Virke som organiserer denne bransjen. Etter avklaring med myndighetene melder Virke tilbake følgende endringer etter at de har vært i dialog med myndighetene:

  • Utkjøringer og henting av varer vil fortsette som normalt.
  • Oppdatering fra Virke kl. 08:30 25.jan: Proffbutikkene kan holde åpent med adgang for at proffkundene selv kan plukke varer. Dette må selvsagt skje innenfor rammene av de smittevernreglene som gjelder for handelen. Det er butikkens ansvar å sørge for nødvendige smitteverntiltak og en adgangskontroll som påser at det bare gis adgang til proffkunder. Følg med på informasjon/nettsider hos den enkelte proffhandel om hva som gjelder. 
  • Bestille som «Klikk og hent» er greit, også om de ringer fra parkeringsplassen utenfor butikken.

 

Arbeidskraft fra Sverige og Finland

Oppdatering 28.01.: Innstramming i innreiseforbud til Norge varslet onsdag kveld, oppfattes slik at svenske og finske dag-/ukependlere også omfattes av forbudet. Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar. Forskriftene er imidlertid enda ikke oppdatert i Lovdata. NHO jobber med å avklare innholdet i de nye reglene, og vil fortløpende oppdatere denne artikkelen: Regler for karantene og innreise. 

 

Kompensasjonsordninger

Selv om vår næring kan drive videre kan det allikevel oppstå situasjoner som vil utløse ulike behov for kompensasjoner for enkeltbedrifter og ansatte. NHO arbeider kontinuerlig med å avklare disse og løpende oppdatert informasjon legges ut her:   https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/nedstegningen-av-osloomradet/

 

Dokumentasjon

Bedriftens smittevernstiltak må kunne dokumenteres. Byggmesterforbundet og andre i bransjen har under hele pandemien publisert smittevern-veiledninger og rutiner som kan brukes som utgangspunkt for å innarbeide dokumentasjonen i eget HMS-system. 

Se smitteverndokumentene på vår Covid19-samleside (under "Tiltak for å hindre smitte på byggeplass og ved oppdrag i private hjem").

 

Informasjon og rådgivning fra Byggmesterforbundet

Byggmesterforbundets administrasjon følger situasjonen tett.
Kontaktperson for våre medlemsbedrifter er Frank Pedersen, Regionleder Østfold:
Tlf.  469 19 601, E-post: fp@byggmesterforbundet.no   


Eventuelle spørsmål til dokumentasjon og innarbeidelse i eget HMS-system kan rettes til fagkonsulent Tor Ole Larsen:
Tlf.  992 53 0 54, E-post: tol@byggmesterforbundet.no

 

Publisert: 25.01.21