Kompensasjonsordning for arbeidstakere som er rammet av stengte grenser

Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen, og vil få refundert beløpet av Nav. Portal for å søke om refusjon åpnet 21. april 2021.

alt

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere som er bosatt i EØS-området, og som er blitt rammet av de stengte grensene. Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og den varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Ordningen innebærer i korte trekk:

  • Arbeidstakerne som omfattes får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opptil 6G.
  • Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen, og vil få refundert beløpet av Nav. Det vil ikke være noen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av sykepenger. 

Ordningen gjelder ikke: 

  • Arbeidstakere som er permittert og mottar dagpenger.
  • Utenlandske ansatte som har bostedsadresse i Norge.
  • Norsk statsborgere.

Les mer om kompensasjonsordningen og hvem som omfattes på NHO Arbinn


Navs portal for å søke om refusjon åpnet 21. april 2021, du finner den her:

 https://www.nav.no/no/bedrift/refusjon-ved-innreiseforbud-under-pandemien

 

Publisert: 22.04.21