Bli mester - oppstart september!

Byggebransjens mesterutdanning.png

Ønsker du å ta mesterbrevet selv eller har ansatte som er klare for mer ansvar og nye oppgaver? Bransjens egen mesterutdanning har oppstart for nytt kull i september, med søknadsfrist fredag 24. august.

Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at man har den nødvendige kompetansen for å f.eks. etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma. Det er Mesterbrevnemda som bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen.

Etter å ha tatt mesterbrevet er det en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene; man kan påta seg nye oppgaver med større ansvar og utvikle seg i bedriften man allerede jobber i, starte eget firma, eller ta mer utdanning for å lære mer om det byggfaglige. Fordelene ved å ta mesterbrevet er uansett mange, og Mesterbrevet gir dokumentasjon på nødvendig kompetanse.

Mer informasjon og søknadsskjema for opptak finner du på www.blimester.com