Informasjon om ditt medlemskap i NHO

Pekefinger husk_mindre.jpg

Vedtaket på landsmøtet 20. mai om opphør av gjensidighetskravet innebærer at den enkelte medlemsbedrift i Byggmesterforbundet selv må ta stilling til sitt medlemskap i NHO.

Landsmøtet i Bodø 20. mai vedtok å endre vedtektene slik at kravet om gjensidig medlemskap til NHO opphører.

Samtidig utvider Byggmesterforbundet sin medlemsservice for å betjene medlemsbedriftene på områder som før er dekket av NHO.

 

Bedrifter UTEN tariffavtale som ikke ønsker videre medlemskap i NHO:

 • For bedrifter uten tariffavtale gjelder en oppsigelsestid på 6 måneder.

 • Ved oppsigelse sendt NHO senest innen utgangen av juni måned opphører medlemskapet til NHO 31. desember 2022 (se forslag til brev, vedlegg 1).

 • Utmelding sendes til medlem@nho.no 
   

Bedrifter MED tariffavtale som ikke ønsker videre medlemskap i NHO:

 • Bedrifter med tariffavtale må være tilsluttet NHO ut gjeldende tariffperiode som løper til 31. mars 2024.

 • Utmelding kan sendes nå, eller avventes og sendes senest innen utgangen av september 2023 (se forslag til brev, vedlegg 2). 

 •  Bedrifter med tariffavtale betaler avgift til NHO frem til 1. april 2024. Når bedriften ikke ønsker tilknytning til landsforening, skal det kun betales avgift til NHO i denne perioden.

 • Utmelding sendes til medlem@nho.no
   

Bedrifter som fortsatt ønsker å være tilsluttet NHO:

 • Medlemskapet i Byggmesterforbundet videreføres.

 • Bedriften må fortsatt betale avgift til NHO. 

 • Bedriften må akseptere å bli med i en NHO-landsforening fra 1. januar 2023. Dette gjøres ved å søke medlemskap i valgfri landsforening.

 • Dersom man ikke foretar seg noe, har NHO informert om at bedriften vil bli "automatisk overført" til den nyetablerte avdelingen i BNL som skal hete BNL Håndverk. Dette innebærer at bedriften må betale avgift dit, og vi gjør oppmerksom på at det også er 2 års bindingstid ved innmelding i BNL.