Garantier hos Byggmesterforsikring AS

Garantier Byggmesterforsikring.jpg

Byggmesterforsikring AS har to samarbeidspartnere som er trygge tilretteleggere på garantiløsninger for sine kunder; Hiscox Insurance SA som det har vært et meget godt samarbeid med siden 2016, og Gar-Bo Försäkring AB, et samarbeid som startet 1. januar 2020.


Byggmesterforsikring og våre samarbeidspartnere har et langsiktig perspektiv i vårt kundearbeid, vi skal være til for kundene i nedgangskonjunkturer så vel som oppgangskonjunkturer, sier daglig leder i Byggmesterforsikring AS, Kolbjørn Røstelien.

Kolbjørn Røstelien

Vi har alltid stilt nødvendige krav til likviditet, soliditet og gjennomføringsevne hos kundene. Vi skal fortsette å ta risiko slik at vi bidrar med nødvendig løsninger for gjennomføring av byggeprosjekt. Det som imidlertid må presiseres er at vi kan ikke ta høyere risiko enn vi selv og våre samarbeidspartnere kan bære. 

Derfor er det svært viktig for vårt samarbeid med kundene i den tiden vi er inne i nå, at vi har en god dialog om prosjektene, driften og ikke minst får nødvendig dokumentasjon slik at vi kan ta riktige beslutninger, presiserer Røstelien.
 
 
Byggmesterforsikring sin nyeste samarbeidspartner og tilrettelegger for garantiprodukter er Gar-Bo Forsäkring AB. Gar-Bo Forsäkring AB, ble etablert av og for byggebransjen i Sverige i 1989. Selskapet har spesialisert seg på garantier og langhalede løsninger for byggebransjen og har et meget langsiktig fokus. Noen av deres kunder gjennom mange år er NCC, OBOS og JM.

Hovedårsaken til at vi har valgt også å samarbeide med Gar-BO er at de har lang erfaring fra byggebransjen, med over 30 år som spesialistselskap. Kvaliteten hos deres reassurandører er høy. For å sikre kundene best mulig har de pr i dag et samarbeid med et panel av de største og fremste reassurandører i verden, eksempelvis Swiss Re og Hannover RE, begge er ratet med A A-. Det er 8 topp ratede reassurandører i panelet. Vi ser det som svært viktig at våre tilretteleggere har god risikospredning for å trygge løsningene til kundene.

Dette er det viktigste argumentet for at kunder som er opptatt av trygghet for sine prosjekter og om garantisten er solid nok, skal velge oss.

Byggmesterforsikring AS, Gar-Bo Forsäkring AB, Hiscox Insurance SA og reassurandører tar risiko i felleskap. Dette gjør vår løsning sterkere, men ikke dyrere. Det er slik vår eier, Byggmesterforbundet, vil at vi skal jobbe for deg, også når tiden er krevende for byggenæringen, avslutter Røstelien. 
 

Les mer om garantier fra Byggmesterforsikring