Forskrift om smittevern på byggeplasser i Oslo

Smittevern på byggeplass mindre.jpg

Oslo kommune har vedtatt en egen forskrift for smittevernfaglig drift av byggeplasser. 

(artikkel oppdatert 4. mars)

Forskriften trer i kraft 2. mars og gjelder til og med 23. mars 2021. Forskriften gjelder byggeplasser i Oslo kommune og byggeplasser der Oslo kommune er byggherre. 

I forskriften defineres byggeplass som:  alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare utover 15 virkedager eller den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. 

LES FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK I OSLO KOMMUNE

Forskriften innebærer blant annet at bransjestandard (datert 17.02.21) om smittevern skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i forskriftens virketid. Siste utgave av standarden finner du hos Standard Norge - scroll nederst på siden for gratis nedlasting:

LAST NED BRANSJENS SMITTEVERNVEILEDER

Etterlevelse av bransjestandarden skal kunne dokumenteres i form av planer og oppslag på arbeidsplassen. Byggmesterforbundet har generelle rutiner som kan brukes som utgangspunkt for å innarbeide og tilpasse dokumentasjonen i eget HMS-system.

Byggmesterforbundet har i tillegg utarbeidet en egen oppfølgingsplan for bedrifter i Oslo Kommune ihht. den lokale smittevernsforskriften.

Alle dokumentene finner du på vår Covid19-samleside under "Tiltak for å hindre smitte på byggeplass og ved oppdrag i private hjem". 

OPPFØLGINGSPLAN, SMITTEVERNSRUTINE FOR BEDRIFTEN M.M   


Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften, kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.


Kontakt for koronarelaterte spørsmål og andre arbeidsgiversaker: 
Frank Pedersen, Regionleder Østfold. 
Tlf. 469 19 601
Epost: fp@byggmesterforbundet.no


Spørsmål til dokumentasjon og innarbeidelse i eget HMS-system: 
Fagkonsulent Tor Ole Larsen
Tlf. 992 53 0 54
E-post: tol@byggmesterforbundet.no

 

Publisert: 02.03.21