Se våre foredrag fra Bygg Reis Deg

Byggmesterforbundet holdt to foredrag under Bygg Reis Deg-messen. Se de her!

Gode hus bygges med kompetanse! Bidrar byggereglene til å sikre byggkvalitet, forbrukerinteresser og en seriøs byggenæring? 

Utviklingen i næringen, svakheter ved byggereglene og kvalitetsutfordringer blir et stadig større samfunnsøkonomisk problem. Hvorfor blir ikke bygningsmassen bedre? Vil ny regjering gjennomføre varslede regelverksendringer i byggesaksforskriften? Av Frank Ivar Andersen, leder for politisk avdeling i Byggmesterforbundet. 

Fra kalkyle til ferdig prosjekt med digitale hjelpemidler som "snakker sammen"

Digitalisering og sporbarhet i byggeprosessen er blitt stadig viktigere. I foredraget beskrives våre forventninger til hvordan smarte digitale verktøy kan ta vare på og gjenbruke data gjennom hele prosessen. Av Nils Jørgen Brodin, fagsjef  bygningsfysikk i Byggmesterforbundet