Fagtreff for håndverkere om farlige stoffer

Råd 5_Velg en annen løsning.png

Snu boksen og vri på tuben for å ta vare på egen helse, oppfordrer Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet på en rekke fagtreff i høst.  På fagtreffene får man råd om hvordan redusere bruk av helse- og miljøskadelige produkter på jobben.

Etter forespørsel fra DiBK har Byggmesterforbundet deltatt i en referansegruppe med mål om å utarbeide innhold i fagtreff for håndverkere om farlige stoffer. Deltakerne har bestått av representanter fra Miljødirektoratet, byggevarehandelen, Bygg & Bevar og Byggmesterforbundet, i tillegg til foredragsholder Christian Weltz og representanter fra Dibk.

Bakgrunnen for initiativet er å redusere, eller helst unngå bruk av helse- og miljøskadelige stoffer på jobb. For å klare dette kreves både bevisstgjøring, kunnskap og ikke minst endret adferd, – for gode og effektive verktøy for å sammenligne lignende produkter hører fremdeles fremtiden til. Det er allikevel mulig å gjøre noe, og det er nettopp dette fagtreffene har til hensikt.  

Materiellet er nå ferdig og det er satt opp en rekke fagtreff rundt i landet de neste ukene hvor man får råd om hvordan redusere bruk av helse- og miljøskadelige produkter på jobben.

Oversikt over fagtreffene finner du på direktoratets hjemmesider:  
Fagtreff for håndverkere 

Se også artikkel hos Byggmesteren: Snu boksen -slik unngår du gift på jobb

alt

Byggmester og prosjektleder Christian Weltz reiser Norge rundt denne høsten på oppdrag fra DiBK for å holde foredrag om hvordan håndverkere kan unngå farlige stoffer på jobb. Foto: Solveig Irgens, DiBK.