Enighet i lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjør 2021 Almlid.jpg

Søndag 11. april klokken 14 ble det enighet i årets lønnsoppgjør. Partene er omforent om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. En løsning som gir et generelt tillegg på 2,25 kroner pr. time. 

Etter svært krevende forhandlinger, og med god hjelp fra Riksmekler Mats W. Ruland, klarte partene i arbeidslivet å finne en felles løsning i årets mellomoppgjør. 

– Det har vært svært tøffe forhandlinger. Alternativet til dette resultatet var en streik som ville gått hardt utover både bedriftene og jobbene til folk. Det er vi glad for at vi har unngått, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Partene meklet 14 timer på overtid. Almlid vektlegger at fokus hele tiden har vært å redde bedrifter og jobber.

I mellomoppgjøret forhandles det kun om lønn, og partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 2,7 prosent. Denne rammen skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til. 

Riksmeklers møtebok for LO og NHO

 

Publisert: 12.04.21