Engasjerte tillitsvalgte på formannskonferanse i Stjørdal

Ulf Larsen Moss - Formannskonferansen 2014.JPG

Byggmesterforbundets årlige Formannskonferanse ble avholdt fredag og lørdag forrige uke, på Scandic Hell Hotel Værnes. Konferansen samlet rundt 60 deltakere fra lokalforeninger og opplæringskontor. Foruten orientering om ulike aktiviteter i forbund og lokalforeninger, stod seriøsitetsarbeid i fokus under konferansen.


Enkelt å være seriøs

Styreleder Åsmund Østvold og daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen, deltok begge i "Sanner-utvalget" som har arbeidet fram rapporten "Enkelt å være seriøs". De hadde en grundig gjennomgang av rapportens forslag til ny sentral godkjenningsordning. Se vår tidligere omtale av rapporten.


Presentasjon av forslag til ny sentral godkjenning.

 
Ikke noe å si på engasjementet hos Eskil Ørdal, Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag og Anders Frøstrup fra Byggmesterforbundet Tønsberg.


Gode innkjøp, stopp de useriøse

Leder i Byggmesterforbundet Telemark, Per Ove Sivertsen, presenterte "Skiensmodellen" - tiltakene Skien kommune har vedtatt for å motvirke svart arbeid og sosial dumping.

Sivertsen var i fjor vinter en av deltakerne på et dialogmøte i Telemark hvor det hele startet. Møtet med tema "Hvem tar samfunnsansvar i byggebransjen" ble arrangert i regi av Fellesforbundet, NHO Telemark, EBA Te-Ve-Busk og Kommunenes Sentralforbund. Det som kom fram på møtet var foranledningen til at Skien kommune i høst vedtok strenge krav til leverandører og underleverandører som skal ha kommunale oppdrag. I alt er det 14 tiltak som blant annet handler om å begrense antall underentreprenører, stille krav om lærlinger i bedriftene, at norsk er hovedspråk på byggeplassene og at lønn skal inn på konto i norsk bank.

- Skien kommune har modig politikere, fastslo Per Ove Sivertsen. Endelig noen som har innsett at det ikke holder med fine ord og festtaler, men som har utvist handling. Vi innser at Skien alene ikke kan få bukt med dette problemet, men står vi sammen har vi mye større muligheter for å lykkes, avslutter Sivertsen.

Alle kommuner i Telemark er oppfordret til å gjøre likelydende vedtak og håpet er at at alle landets kommuner etterhvert vil følge etter.


Markedsføring sentralt og lokalt

Videre på programmet stod orientering om ulike tiltak for å markedsføre forbundet overfor eksisterende og potensielle medlemmer. Blant annet fortalte Are Søpstad fra Byggmestrenes Servicekontor i Trondheim om et vellykket medlems-og vervemøte som ble gjennomført i vår. For å lokke folk til å komme fikk alle inviterte en nøkkel sammen med invitasjonen. Nøkkelen passet til en hengelås, og den som hadde riktig nøkkel til å låse opp låsen på møtet ville motta gavekort på  en byggevarehandel. Det ble godt oppmøte, Byggmesterforbundet sentralt og Byggmesterforsikring AS holdt presentasjoner, og møtet resulterte i 3 nye medlemmer i Trondheim. Et resultat vi er meget godt fornøyd med, sier Are Søpstad, og vi kan anbefale konseptet til andre lokalforeninger.

Are Søpstad fra Byggmestrenes Servicekontor i Trondheim


Gruppearbeider om lokal organisering

I gruppearbeid var det lagt opp til erfaringsutveksling knyttet til drift og aktiviteter i lokalforeningene, samt status fra fjorårets gruppearbeider vedrørende lokal organisering og samarbeid mellom foreninger i samme landsdel. Det var flere lokalforeninger som hadde hatt møter og snakket sammen siden forrige konferanse om hvordan man kunne styrke den lokale organiseringen. Blant annet vil Oslo, Romerike og Hedmark ha et samarbeide med felles kontortjenester fra juli 2015. Andre steder i landet er det også planer om mer samarbeid, og noen steder mulig sammenslåing av lokalforeninger.


Morten Andersen fra Byggmesterforbundet Romerike og Pål Øye, Byggmesterforbundet Oslo presenterer sine planer for samarbeid framover.


Opplæring og rekruttering

Opplæringskontorer tilknyttet forbundet hadde en egen møtesekvens i løpet av konferansen hvor rekruttering og opplæring stod sentralt. På programmet stod blant annet erfaringer fra Yrkes-NM, orientering om arbeidet i BNLs rekrutteringsutvalg, og om nytt valgfag «Praktisk trebygging» i ungdomsskolen.


Fra opplæringskontorenes møte.


Velkommen til landsmøtet 2014!

Eskil Ørdal avsluttet konferansen med, på vegne av Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag, å ønske alle velkommen tilbake til Byggmesterforbundets Landsmøte siste helgen i mai neste år. I tillegg til et spennende faglig program (som vi kommer tilbake med informasjon om senere), kunne han love et landsmøte i ekte Nord-Trøndersk ånd med både vømmøl og fest "på lokalet".
 


Vi takker alle deltakerne for å ha bidratt til en god konferanse, både faglig og sosialt!


Alle som var med på konferansen for første gang måtte opp og presentere seg.

 

 

Publisert: 04.12.14