Våtromskurs på TEAMS

HVV 06.jpg

Kurs i Håndverkerens våtromsveileder - HVV for fagarbeidere er for første gang gjennomført som webkurs med forelesninger på TEAMS.

Kurset som ordinært går over to dager, har nå blitt avholdt med 4 TEAMS-samlinger à 2,5 timer den 18., 19., 26, og 27. mai. Fagkonsulent Nils Jørgen Brodin har holdt alle forelesningene for de i alt 6 deltakerne.

alt

Kursets innhold er det samme som tidligere med fokus på de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges også vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes både i trykket og digital versjon, kan senere brukes under arbeidet med våtrommet. Alle som tar kurset får boken og ett års gratis abonnement på den digitale versjonen. 

 

Digital versjon av HVV-boken kan nå også kjøpes uten at man har deltatt på kurset. Abonnement på digital bok bestilles her: www.hvvbok.no 


Etter siste kursdag vil det bli en evaluering av hvordan den nye undervisningsformen fungerer, og det vil bli vurdert å sette opp flere webkurs til høsten.  

alt

Kursdeltakerne kan følge med på presentasjonen på TEAMS, og samtidig se foreleser Nils Jørgen Brodin nederst på skjermen. 

 

Publisert: 27.05.20