Covid 19 - Testing av grensependlere ved Svinesund

Har du ansatte som pendler over grensen? Det er innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i rødt land/region. Halden kommune har avtalt med Helsedirektoratet at jobbpendlere som kommer inn til Norge over Svinesund kan benytte testsenteret på Svinesund når dette er mest effektivt. 

Reglene om testing er fastsatt i covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Den kan du lese her. Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte er testet for koronaviruset jevnlig. Halden kommune tilrettelegger nå for dette. 

Testing på Svinesund

Halden kommune har avtalt med Helsedirektoratet at jobbpendlere som kommer inn til Norge over Svinesund kan benytte testsenteret på Svinesund når dette er mest effektivt. Hver koronatest koster 500 kroner inkludert mva. Arbeidsgiver vil bli fakturert dette av Halden kommune i etterkant av utført test.

Ingen skal kjøre til Svinesund for å la seg teste der, dersom man ikke har krysset grensen samme sted. Har man ikke krysset grensen ved Svinesund, skal koronatesting utføres i den kommunen der man jobber. 

Krav til testing av arbeidspendlere

For arbeidspendlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest fra Halden kommune er det noen enkle krav som arbeidsgiver må sørge for at blir fulgt. 

Skjemaer: 
Halden kommune har to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med til teststasjonen ferdig utfylt. Det ene skjemaet skal ha personinformasjon og bedriftsinformasjon som Halden kommune trenger for å utføre testen. Det andre skjemaet skal være arbeidsgivers dokumentasjon på utført test. Dette skal stemples av Halden kommune før det sendes med arbeidstaker i retur til arbeidsgiver. 

Skjemaene og mer informasjon finner du her på Halden kommunes nettside

 

Publisert: 23.09.20