Byggfagsoppgjøret i havn

Mandag 24. august kl. 15:45 ble det enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL) om ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 2020-2022 - etter over 15 timer på overtid.

alt

Tekst og foto: BNL
 

Med god hjelp fra mekler Carl Petter Martinsen lyktes BNL og Fellesforbundet å oppnå enighet i byggfagsoppgjøret.

– Dette ble som forventet et svært krevende oppgjør, men vi er tilfredse med å ha unngått konflikt,  sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidsgiverpolitikk og HMS i BNL.

Bergh peker på at vi står midt i en global krisesituasjon, som vi aldri har opplevd før.

– Selv om næringen har klart å holde hjulene noenlunde i gang, har krisen vært en stor belastning for bedriftene og samfunnet for øvrig. Samtidig råder det også en stor usikkerhet fremover når det gjelder ordresituasjonen, sier Siri Bergh, forhandlingsleder for BNL og direktør for arbeidgiverpolitikk og HMS i BNL.

Det er gitt et generelt tillegg på 0,50 øre i timen, og oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget. Videre har partene kommet til enighet hvordan vi skal tilrettelegge for kvinner på brakker.  - Dette vil bidra til økt mangfold i byggenæringen, avslutter Bergh.

Lenke til protokollen:
https://www.riksmekleren.no/rikssaker/2020-003

 

Publisert: 24.08.20