Byggmesterforbundets forslag nedstemt i BNL's Generalforsamling

BNL Generalforsamling.jpeg

BNLs Generalforsamling har i dag stemt over Byggmesterforbundets forslag om en omorganisering av BNL til kun å ivareta arbeidsgiverspørsmål. Forslaget falt, med 31 stemmer i mot forslaget mens 9 stemte for. Byggmesterforbundets styre vil behandle avgjørelsen på neste styremøte og kommer tilbake til videre prosess i saken.

 

Forslaget ble lagt frem etter at Byggmesterforbundets styre fikk bred støtte for dette på forbundets eget landsmøte før helgen. 

Les forslaget her

 

 

 

 

Publisert: 28.05.19