Prosjektering – krav, risiko og ansvar

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Byggmester og entreprenør tar i mange tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som prosjekterende. I dette kurset fokuseres det på ansvar og risiko ved  dette og ikke minst de vanlige "fellene" man går inn i.

Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og utførende som velger løsninger og produkter.

Målsetting
Kursdeltakeren skal få  en god forståelse for  lov og forskrifter, samt kunnskap om hva en prosjektering må inneholde.

Gjennomføring
Presentasjoner og og vektlegging på "case", dialog, og bruk av digitalt oppslagsverktøy. 
Deltaker må ta med egen PC eller nettbrett!

Innhold

 • Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”.
 • Myndighetskrav - pbl. med forskrifter.
 • Krav til dokumentasjon av egne og andres løsninger.
 • Risiko i grensesnitt mot andre foretak.
 • Koordinere andre fag, produkter, produktvalg og samhørighet.
 • Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling.
 • Forsikringsdekning.

Varighet: 1 dag.

 

 

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:
  kr. 3.500,-,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.100,-
 • Ikke medlem: kr. 4.500,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.100,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Fagkonsulent Nils Jørgen Brodin / 90661922 / njb@byggmesterforbundet.no

Betingelser

Påmeldingen er bindende med avbestilling og endringsfrist 31.08.21
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.