Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider. Webkurs 4 samlinger: 18., 19., 26, og 27. mai

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset avholdes digitalt på TEAMS og er delt inn i 4 forelesninger.

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes både i trykket og digital verson, kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML).

Innhold

 • Presentasjon av HåndverkerensVåtroms Veileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Gjennomføring

Tilsammen 4 forelesninger gjennomføres digitalt på TEAMS:

 • 18. mai kl. 13.00-15.30
 • 19. mai kl. 13.00-15.30
 • 26. mai kl. 13.00-15-30
 • 27. mai kl. 13.00-15.30

Link til TEAMS-møte sendes på e-post etter påmelding.
 

Maks 30 deltakere! Påmeldingsfrist 13. mai

Meld deg på her (alle 4 forelesninger)
 

Målgruppe

Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og  bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løninger og produkter.

 

Kursdato:

 • TEAMS kl. 13.00-15.30: 18. May

Påmelding (frist 13. mai):

Meld deg på her (alle 4 forelesninger)
 

Opptakskrav/Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat.


Kursavgift

 • Medlem av Byggmester-forbundet/NML/BNL: kr. 3.600,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.400,-
 • Ikke medlem: kr. 5.100,-
  • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.100,-
 • Eksamensavgift: kr. 1050,-

Kursavgiften inkluderer ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, samt ett års abonnement på digital versjon.

Kontaktperson 
Nils Jørgen Brodin telefon 90 66 19 22, njb@byggmesterforbundet.no