Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) - Fagarbeider

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset er oppdatert etter endringer i TEK17.

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som står i TEK med veiledninger, og er særlig tilpasset de bygningsmessige arbeidene i våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt mellom fag og viktigheten av å se alle faggruppers arbeider i en sammenheng.

Den praktiske håndboken/kurskompendiet Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes både i trykket og digital verson, kan senere brukes under arbeider med våtrommet. Kurset er utviklet av Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML).

Innhold

 • Presentasjon av HåndverkerensVåtroms Veileder
 • Myndighetskrav
 • Fukt og materialer
 • Oppbygging av nye våtrom
 • Rehabilitering
 • Flere fag i våtrommet
 • Kontroll
 • Eksamen

Målgruppe

Utførende, prosjekterende, kontrollerende og takstmenn

Målsetting

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om regelverket samt de tekniske og  bygningsfysiske utfordringene i våtrom. Deltakerne skal også kunne gjøre riktig valg av løninger og produkter.

Varighet: To dager + elektronisk eksamen

(eksamen kan tas hjemme).

Kursdato:

Opptakskrav/Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre eksamen og få sertifikat må deltageren inneha minimum svennebrev, (eller ta svennebrevet innen to år). Etter avlagt eksamen vil deltageren motta kursbevis og sertifikat. Deltagere som ikke har svennebrev eller tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke sertifikat.


Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/NML/BNL: kr. 4.800,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.600,-
 • Ikke medlem: kr. 6.300,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 5.300,-
 • Eksamensavgift: kr. 1050,-

Kursavgiften inkluderer servering, ett eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, samt ett års abonnement på digital versjon.

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no


Betingelser:
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.