Grunnopplæring helse, miljø og sikkerhet (40 timers kurs)

Alle bedrifter kan ha verneombud, men i virksomheter med 10 eller flere ansatte skal det velges verneombud. Disse skal gis den nødvenddige opplæring for å fylle sin rolle. Kurset gir en innføring i regelverk og HMS-forhold.

Formål:

I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud.

De skal tilegne seg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften.

Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

Kursbeskrivelse

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

  • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Samarbeid, trivsel og ledelse
  • Kartlegging av egen arbeidsplass
  • Fysisk- og kjemisk helsefare
  • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Målgruppe

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell.  Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Varighet: 2+ 2 dager.

Kursdato:

Kursavgift

  • Medlem av Byggmesterforbundet/EBA/BNL: kr. 11.900,-
  • Ikke medlem: kr. 14.100,-
  • Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.