Fuktmekanikk og fuktkontroll

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

I kurset tar vi for oss grunnleggende fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll på fuktinnhold i en byggeprosess. I kurset er det også lagt inn praktisk bruk av måleinstrumenter.

Målgruppe

Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke fuktbelastninger som påvirker bygningskonstruksjonene. Videre skal deltagerne lære hvordan man kan holde kontroll med fukt i en byggeprosess.

Innhold

 • Lufttrykk/damptrykk.
 • U-verdi.
 • Duggpunkt.
 • Sd-verdi (vanndampmotstand).
 • Tørt bygg
 • Fuktmåling i luft og materialer.
 • Trevirkets likevektsfuktighet.
 • Krav til bygningers tetthet.
 • Lekkasjemåling og  termografering.
 • Ventilasjon/luftskifte.
 • Heksesot.

 

Kursdato:

Kursavgift - Se påmeldingsskjemaet for prisstruktur

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Varighet: En dag

Kontaktperson 
Fagsjef kompetanse Øivind Ørnevik / 95870601 / oo@byggmesterforbundet.no  

Betingelser:
Se påmeldingsskjema
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.