Fag og jus om reklamasjoner

Hvordan unngå eller håndtere en reklamasjon

Reklamasjoner kan være både svært kostbare og ubehagelige. Det er god økonomi i  forsøke å unngå reklamasjoner. Når du mottar en reklamasjon er det viktig å håndtere den på rett måte. 
Byggmesterforbundet har svært bred erfaring med håndtering av reklamasjoner, både fra et juridisk og faglig ståsted.

Kurset tar for seg typiske reklamasjonssaker. Det legges opp til korte faglige og juridiske foredrag med diskusjon.

 

 

Målgruppen: Alle som utfører håndverkstjenester

Målsetting: Bevisstgjøring av de rettigheter og plikter du har som utførende. Unngå reklamasjoner!

Innhold:
Typiske faglige utfordringer som ender med tvist

 • Våtrom - Kritiske punkter/krav
 • Dokumentasjon
 • Planhetstoleranser
 • Malte overflater
 • Behandling av utvendig kledning
 • Avhendingsloven og tilstandsgrader

Juridiske utfordringer

 • Hva er en mangel?
 • Reklamasjonsfrister
 • Foreldelse
 • Bakenforliggende årsaker til reklamasjoner
 • Hvordan håndtere en kunde som reklamerer
 • Plikter og rettigheter ved reklamasjon
 • Prosessen
 • Reklamasjoner til underentreprenører

Kursavgift:
Se påmeldingsskjema for prisstruktur. Kursmateriell og enkel servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson:
Nils Jørgen Brodin - 90661922 - njb@byggmesterforbundet.no 

 

 

Kursdato:

Se prisstruktur i påmeldingslinken

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Fagsjef Nils Jørgen Brodin / 90661922 / njb@byggmesterforbundet.no
Advokat Camilla Stenumgård / 90549118 / cs@byggmesterforbundet.no

Betingelser:
Se påmeldingsskjemaet. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.