Byggeregler i SAK og TEK

Godkjenningsregler, energikrav, tilsynsregler med mere er stadig i endring. Man kan lett miste oversikten - vi forteller deg hva som gjelder akkurat nå!

Gjennom dette kurset blir du oppdatert på forskriftene TEK og SAK og de nyeste endringene i byggereglene. I tillegg  gis opplæring i bruk av  digitale oppslagsverk.
 

Innhold

 • Lovens oppbygning m/forskriftenes og veiledernes innhold.
 • Energireglene.
 • Godkjenning av foretak og ansvarsrett.
 • Tilsyn og uavhengig kontroll.
 • Søknadssystemet, søknadsplikt og saksbehandlingen.
 • Dokumentasjonskrav og systemkrav.
 • Gjennongang av søknadssystem.
 • Bruk av digitale oppslagsverk.

Målgruppe
Alle som har behov for å holde seg  oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Målsetting
Deltagerne skal etter kurset være i stand til og finne frem i regelverket, kunne dokumentere at regelverket blir fulgt og sørge for at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved kontroll og tilsyn.

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/NML 3.500,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift 1.200,-
 • Ikke medlem 4.400,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift 1.500,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Jens Morten Søreide / 90933422 / jms@byggmesterforbundet.no 

Betingelser
Påmeldingen er bindende. Se påmeldingsskjema for påmelding og endringsfrist. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.