Byggeregler i SAK og TEK

Godkjenningsregler, energikrav, tilsynsregler, med mere, er i stadig endring.
Man kan lett miste oversikten, - men fortvil ikke, vi forteller deg hva som gjelder akkurat nå.

Gjennom dette kurset blir du oppdatert på forskriftene TEK og SAK og de nyeste endringene i byggereglene. I tillegg  gis opplæring i bruk av  digitale oppslagsverk.
 

Innhold

 • Lovens oppbygning m/forskriftenes og veiledernes innhold.
 • Energireglene.
 • Godkjenning av foretak og ansvarsrett.
 • Tilsyn og uavhengig kontroll.
 • Søknadssystemet, søknadsplikt og saksbehandlingen.
 • Dokumentasjonskrav og systemkrav.
 • Gjennongang av gjeldende blanketter.
 • Bruk av digitale oppslagsverk.

Målgruppe
Alle som har behov for å holde seg  oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Målsetting

Deltagerne skal etter kurset være i stand til og finne frem i regelverket, kunne dokumentere at regelverket blir fulgt og sørge for at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved kontroll og tilsyn.

Varighet: En dag.

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.400,
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.000,-
 • Ikke medlem: kr. 4.400,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.000,-
 • Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr. 2.500,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no

Betingelser
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.