Byggeplasslederstudiet

Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder.
Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte.

Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle områder som er viktig for å ha god drift av byggeplassen. En manglende oppfølging eller feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en velfungerende byggeplass!

Kurset er praktisk vinklet. Det gis tilgang til nettbasert styringssystem og kalkulasjonsprogram under studiet.

Målgruppe

Alle som på vegne av utførende bedrift, leder eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting

Etter studiet skal deltakeren kunne løse utfordringene i byggeprosjektet og gjøre byggeprosjektet mer effektivt og lønnsomt.

Gjennomføring

Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter hver samling gis det en elektronisk deleksamen med utgangspunkt i temaene som har blitt gjennomgått i modulen.

Varighet: Ca. 6 måneder med ca. 1 mnd. mellom hver samling.

MER OM INNHOLDET I DE ULIKE MODULENE

 

 

Kursdato:

Kursbevis og sertifisering

For å få godkjent og bestått Byggeplasslederstudiet kreves det deltakelse og bestått deleksamen på alle fire moduler. Deltakeren får da utstedt Byggmesterforbundets kompetansebevis som “Sertifisert Byggeplassleder” og får rett til å kalle seg “Byggeplassleder – Byggmesterforbundet”.

Kursavgift 2019

  • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 27.000,-
  • Ikke medlem: 35.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Åsmund Herfoss telefon 90125199, aah@byggmesterforbundet.no

Betingelser
Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2 uker før arrangementet, vil hele eller deler av kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr. e-post: aah@byggmesterforbundet.no