Arbeider på eksisterende bygg

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav til arbeider på eksisterende bygg. Det er viktig å vurdere eksisterende konstruksjoner, velge rette løsninger og produkter, og å gi kunden riktige anbefalinger. Det er også avgjørende å kunne vurdere hvilke regelverk som gjelder i ulike tiltak.

I kurset tar vi for oss byggereglene som er aktuelle for rehabilitering, ombygging, omdisponering og etablering av ny boenhet i eksisterende bygg. Det blir fokus på vurdering av eksisterende konstruksjoner, energikravene, valg av løsninger og produkter for gode og varige bygg. For å sette kursdeltakerne i stand til å gjøre egne faglige vurderinger og gi riktige anbefalinger i aktuelle prosjekter, tar vi også for oss bygningsfysikk, som f. eks. varmegjennomgang, fuktmekanikk og produktegenskaper. Det blir også gitt en generell orientering om regler og metoder for energiberegning, samt mulige tilskuddsordninger.

Innhold

 •  Tekniske krav for tiltak på eksisterende bygg
 • Unntaksregler fra krav
 • Mulige dispensasjoner fra krav
 • Når trer søknadskravene inn
 •  Fuktmekanikk
 •  Valg av løsninger
 • Valg av produkter
 • Gjennomgang av eksempler på forskjellige type prosjekter
 • Regler for energiberegning
 • Beregning og dokumentasjon av energimerke
 • Om energirådgiving
 • Tilskuddsordninger

Målgruppe

Alle som utfører og/eller prosjekterer tiltak på eksisterende bygg.

Målsetting

Kursdeltagerne skal få en god forståelse for hvilke regler som gjelder ved tiltak på eksisterende bygg, gjøre gode vurderinger, velge og informere om riktige løsninger og produktvalg. Byggmestere som har gjennomført kurset kan registrere seg i Enovas register over godkjente energirådgivere.

Varighet: To dager.

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 4.350,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 3.300,-
 •  Ikke medlem: kr. 5.700,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 4.700,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Kontaktperson 
Fagkonsulent Jens Morten Søreide / 90933422 / jms@byggmesterforbundet.no

Betingelser:
Påmeldingen er bindende med avbestillingsfrist 2. november. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.