Passivt medlemskap


Passivt medlemskap - slik går du frem
 

1. Opptakskravene må oppfylles:
Passivt medlemskap kan oppnås av et medlem som ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse. Vedkommende kan ikke innvelges i styret.

Medlemskapet gir deg;
Abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev. Passivt medlemskap gir ikke tilgang til medlemsnettet.
 
2. Ta kontakt med Byggmesterforbundet

Ta kontakt for å få endret til passivt medlemskap.

 

 

Kontakt

Admsekretaer.jpg

Eva Andresen

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67