Assosiert medlemskap


Assosiert medlemskap - slik går du frem
 

1. Opptakskravene må oppfylles:
Opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag, kan søke om assosiert medlemskap. Disse har ikke stemmerett.

Medlemskapet gir deg;
Abonnement på fagtidsskriftet ”Byggmesteren” og Nyhetsbrev.

2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser
For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.


3. Fyll ut innmeldingsskjema

Felles innmeldingsskjema for medlemskap i forbund og lokalforening.

GÅ TIL INNMELDINGSSKJEMA


 

Kontakt

Admsekretaer.jpg

Eva Andresen

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67