Slik blir du medlem


Medlemskap for bedrifter

1. Opptakskravene må oppfylles.

Som medlem kan opptas bedrifter som driver virksomhet i tømrerfaget eller beslektet næringsvirksomhet og som oppfyller ett av følgende krav til kompetanse:

Alternativ 1: mesterbrev i tømrerfaget
Alternativ 2: svennebrev i tømrerfaget og fagskole - linje for bygg
Alternativ 3: svennebrev i tømrerfaget og bachelor/ingeniør - linje for bygg
Alternativ 4: svennebrev i tømrerfaget - master i teknologi/sivilingeniør
Alternativ 5: Dokumentasjon på at ansatte i bedriften er tatt opp til utdanningssted for relevant utdanning og forventet tidsramme for gjennomføring av studiet.

 

  • Styret i Norges Byggmesterforbund kan dispensere fra kravene i opptaksvilkårene når særlige grunner foreligger.
  • Medlemsbedrifter og personlige medlemmer plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter. Bedriften velger selv den person som skal representere bedriften i lokalforening og forbund.
  • Bedriftsmedlemmer må ha gyldig ansvarsforsikring.


2. Alle medlemmer skal være tilknyttet en lokalforening og NHO.

Finn ut hvilken lokalforening som ligger nærmerst: Oversikt over lokalforeningene og deres kontingentsatser. For medlemmer med lokalisering i områder hvor det ikke er etablert lokalforeninger tilsluttet forbundet, kan styret etter søknad gi midlertidig dispensasjon fra kravet om medlemskap i lokalforening.

Medlemsbedriften skal være tilsluttet NHO i henhold til gjensidighetsbestemmelsene i NHOs vedtekter. Unntak fra dette kan gjøres gjeldende for medlemsbedrifter begrenset oppad til et årsverk og en lærling, samt en årlig omsetning under kr. 5 000 000,-.


3. Fyll ut innmeldingsskjema

På NHOs nettside ligger felles innmeldingsskjema for medlemskap i forbund, lokalforening og NHO. Her kan du også regne ut hva medlemskapet vil koste.

GÅ TIL INNMELDINGSSKJEMA

 

Slik søker du om:

Personlig medlemskap

Hvis du oppfyller kompetansekrav og er ansatt i en medlemsbedrift, i offentlig etat eller i bedrift som driver næring som ikke er beslektet med tømrerfaget.

Passivt medlemskap

Hvis du ikke lengre er yrkesaktiv på grunn av alder eller sviktende helse.

Assosiert medlemskap

For opplæringskontor i tømrerfaget, og videregående skoler med grunnkurs byggfag.

 

Vedtekter

Alle som blir medlem i Byggmesterforbundet plikter å følge våre vedtekter. Les disse før du sender inn innmeldingsskjema: 

Vedtekter for Byggmesterforbundet

INNMELDINGSSKJEMA

Kontaktperson:

Eva Andresen
Adm. sekretær

T: 23 08 75 77
M: 92 60 52 67
ea@byggmesterforbundet.no

Personvernerklæring

Vi tar våre medlemmers personvern på alvor og har utarbeidet rutiner for håndtering av personopplysninger om kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter.  

Se vår personvernerklæring