Ivar Arne Grimstad ansatt som regionleder i Østfold

For å styrke interessene til medlemsbedriftene og tømrerfaget i Østfold har Byggmesterforbundet ansatt Ivar Arne Grimstad i nyopprettet stilling som regionleder. 

Etablering av regionstillinger er et ledd i Byggmesterforbundets nye strategi, med formål å videreutvikle organisasjonen og styrke det lokale foreningsarbeidet.

Grimstad er selv utdannet byggmester i tillegg til landbruksutdanning. Han har bred bransjeerfaring og har drevet egen virksomhet. I tillegg har han hatt styreverv innen Opplæringskontoret for tømrere i Østfold og drevet med takseringsvirksomhet.

Som regionleder vil Ivar Arne Grimstad gi medlemsservice og bistand til medlemsbedriftene, ivareta bedriftenes lokale rammebetingelser og være en kontakt- og samarbeidspartner inn mot lokalt myndighetsapparat og andre aktører og organisasjoner i byggenæringen.

Grimstad tiltrer stillingen 1. januar.

alt
Ivar Arne Grimstad

 

Kontaktpersoner:

Ivar Arne Grimstad
Tlf. 901 82 824          

Sindre Sandberg – Styreleder Byggmesterforbundet Østfold
Tlf. 940 19 960

Frank Ivar Andersen – Daglig leder Byggmesterforbundet
Tlf. 918 93 800          

 

Publisert: 25.10.17

Byggmesterforbundet er en bransjeforening for bygg og tømrermestere. Byggmesterforbundet har i dag ca. 1200 medlemmer, og er tilsluttet NHO gjennom Byggenæringens Landsforening (BNL). Byggmesterforbundet Østfold er en lokalforening for medlemsbedriftene i Østfold basert på de tidligere tre lokalforeningene i Moss, Sarpsborg/Halden og Indre Østfold.