Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for de som skal bli kontrollert.

Kontrollen kan ikke utføres i eget foretak, men av foretak som er uavhengig fra ditt. Det er derfor viktig å vite hva kontrollen omfatter, eller hvordan kontrollen skal utføres.

Byggmesterforbundet ser det som viktig at den uavhengige kontrollen utføres av bransjen selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som ønsker å være ansvarlig kontrollerende. Kurset er spisset mot tiltaksklasse 1 for ansvarlig kontrollerende. I tillegg vil kurset gi en gjennomgang av regelverket for alle som skal kontrolleres i samtlige tiltaksklasser.

Målgruppe

De som skal utøve uavhengig kontroll. I tillegg er kurset nyttig for alle som skal kontrolleres.

Målsetting

Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke krav og regler som gjelder for uavhengig kontroll.

Varighet: En dag.

 

Kursdato:

Innhold

 • Obligatorisk krav om uavhengig kontroll.
 • Krav om uavhengig kontroll etter kommunens vurdering.
 • Krav til bedriftens styringssystem.
 • Kompetanse i egen bedrift.
 • Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak.
 • Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig kontrollerende.
 • Godkjenningsområde.
 • Unntak fra krav om obligatorisk kontroll.
 • Gjennomføring av uavhengig kontroll.
 • Sluttkontroll.

Kursavgift

 • Medlem i Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.000,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 1.700,-
 • Ikke medlem: kr. 4.000,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.900,-
 • Kommunale sakbehandlere og tilsynsansvarlige: kr. 2.200,-
   

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.