Tømrertariffen – Oppbygging og måleregler

Fokus på produktivitet og bruk av prestasjonslønn er økende og Byggmesterskolen tilbyr derfor kurs i bruk av tømrertariffen. Kurset er kun for Byggmesterforbundets medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale.

Kurset gir Byggmesterforbundets tariffbundne bedrifter som bruker eller vurdere å bruke tariffbaserte akkorder en innføring i bruken av akkordtariffen. Temaene som gjennomgås er: Akkordtariffens oppbygging og måleregler, oppmåling, akkordavtaler og hvordan lese og kontrollere et målebrev.

Innhold

  • Akkordtariffens oppbygging og måleregler
  • Oppmåling
  • Akkordavtaler og hvordan lese og kontrollere et målebrev

Målgruppe

Bedriftsledere og prosjektledere i tariffbundne bedrifter

Målsetning

Bedre innblikk i tariffregler og måling av akkorder

Gjennomføring

Forelesninger og øvelser

Kursavgift

Servering av lunsj og servering i kaffepauser er inkludert. Opphold og øvrige måltider må dekkes av deltageren.

Kursdato:

Betingelser:
Kurset er gratis. Bindende påmelding. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller ved ikke fremmøte betales  kr 1000,-. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
Kursdeltakelse forutsetter medlemskap i Byggmesterforbundet.

Varighet: 2 dager, start 27. august med lunsj 11.30, slutt 18.00. 28.august 09.00-16.00.