TEK17 og gjeldende byggeregler

Har du full oversikt over byggereglene?
Fra 1.7.2017 gjelder ny TEK17. Det er siden 2010 gjort mange store og små endringer i PBL og tilhørende byggeforskrifter med veiledere. Fra 1.1.2016 kom nye godkjenningsregler, nye energikrav og nye tilsynsregler.

Gjennom kurset blir du oppdatert på forskriftene med de nyeste endringene i byggereglene. Kurset tar utgangspunkt i gjeldende forskrifter SAK og TEK og de tilhørende veilederne. I tillegg  gis opplæring i bruk av  digitale oppslagsverk.
 

Innhold

 • Lovens oppbygning m/forskriftenes og veiledernes innhold.
 • Energireglene.
 • Godkjenning av foretak og ansvarsrett.
 • Tilsyn og uavhengig kontroll.
 • Søknadssystemet, søknadsplikt og saksbehandlingen.
 • Dokumentasjonskrav og systemkrav.
 • Gjennongang av gjeldende blanketter.
 • Bruk av digitale oppslagsverk.

Målgruppe
Alle som har behov for å holde seg  oppdatert på endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Målsetting

Deltagerne skal etter kurset være i stand til og finne frem i regelverket, og kunne dokumentere at regelverket blir fulgt og sørge for at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved kontroll og tilsyn.

Varighet: En dag.

 

Kursdato:

Kursavgift

 • Medlem av Byggmesterforbundet/BNL: kr. 3.100,
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 1.750,-
 • Ikke medlem: kr. 4.050,-
 • Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: kr. 2.900,-
 • Kommunale saksbehandlere og tilsynsansvarlige: kr. 2.250,-

Kursmateriell og servering er inkludert i kursavgiften.

Betingelser
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall deltakere.